Hz. Muhammed Mustafa -1- - Osman Nuri Topbas

Hz. Muhammed Mustafa -1-

By Osman Nuri Topbas

  • Release Date: 2011-06-05
  • Genre: Islam

Description

Ngaqë Drita Muhammediane është shkaku i të gjithë krijesës, në të vërtetë, është e pamundur të shprehet ashtu siç duhet brenda disa rreshtash të varfër jeta e veçantë dhe e zgjedhur e Hz. Muhammedit (s.a.s.), i cili e pati jetuar atë në atë mënyrë që të bëhej i denjë për t'u quajtur nga Zoti "i Dashuri Im"!